Skolmuseum

Skolmuseet finns i det östra rummet på prästgårdsmuseets vind. Kyrkoherde Sigurd Öhrnberg höll en privat samskola åren 1928-1932, under sin första ämbetsperiod i Korsnäs. Vindsrummet är inrett till ett skolmuseum med kateder, pulpeter, karta och tavla som beskriver en gammaldags skolmiljö. I skolrummet finns en gipsbyst av Uno Cygneus, folkskolans fader i Finland. Text och foto: Anita Ismark

Sidan är publicerad inom projektet QR-kod i museets tjänst, som är finansierat av Svenska kulturfonden/Frans Henrikssons testamentsfond och Harry Schaumans stiftelse.