Pigrummet

I prästgården fanns förr i tiden två till tre flickor anställda som pigor. I pigkammaren fanns en eller två utdragssängar. I museets pigkammare står i dag en soffa som är utlånad från hembygdsmuseet. Bolstret i sängen är fyllt med vassvippor. I rummet finns också en trampsymaskin och två skåp, samt en spinnrock. Text och foto: Anita Ismark

Sidan är publicerad inom projektet QR-kod i museets tjänst, som är finansierat av Svenska kulturfonden/Frans Henrikssons testamentsfond och Harry Schaumans stiftelse.