Öppna vinden

På prästgårdsmuseets öppna vind har det under årens lopp samlats många spännande gamla föremål, som folk har donerat till museet. Text och foto: Anita Ismark

Sidan är publicerad inom projektet QR-kod i museets tjänst, som är finansierat av Svenska kulturfonden/Frans Henrikssons testamentsfond och Harry Schaumans stiftelse.