Skanna QR-kod med telefonen

Projektet QR-kod i museets tjänst

28.06.2022 kl. 07:19
Information om varje rum kan fås med en QR-kod, som placerats i respektive rum.

Bild: Pixabay

Information om föremål i varje rum kan fås med en QR-kod som placerats i respektive rum, även då sommarguiden är upptagen med en annan grupp på området. Detta system byggdes upp av S Ismark och föreningsaktiva i början av sommaren 2022 under projektet QR-kod i museets tjänst. Projektet finansierades av Svenska kulturfonden/Frans Henrikssons testamentsfond och Harry Schaumans stiftelse.

S Ismark