Här hittas museets planerade evenemang, aktiviteter och verksamhet för det aktuella verksamhetsåret!

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

40 års Jubileumsevenemang i muséet

Öppethållning av museet med avlönad sommarguide

Upprätthålla lokalhistoriska arkivet

Samarbeta med skolor, Korsnäs hembygdsförening och andra föreningar

Delta i seminarier och skolningstillfällen

Forskningsprojekt runt museet och dess inventarier

Dramaguidningar under sommaren

Samarbetsprojekt med andra prästgårdsmuseer i Österbotten

Anordna konserter och konstutställningar

Kulturaktiviteter vid lillajul för hela familjen

Sommargudstjänst med historiskt tema

Försäljning av produkter, böcker, vykort.

Kaféverksamhet

Katalogisera, fotografera och digitalisera museets samlingar.

Uppdatera föreningens hemsida och facebooksida

Underhåll av byggnader och inventarier

Skötsel av planteringar och gångar

Småanskaffningar till museet

Bergsvärmeprojektet

Medlemsvärvning

 

 

Korsnäs den 28 januari 2021

 

Styrelsen