Prästgårdsrutten 2024

Prästgårdsrutten

Fyra tidigare prästgårdar samverkar med varandra. Du kan besöka dem sommartid via prästgårdsrutten. Med i rutten är Korsnäs prästgårdsmuseum, Rosenlunds prästgård med Aspegrens trädgård, Torgare prästgård och Anders Chydenius prästgård.

Välkommen att besöka oss i sommar. 

Mera om rutten kan du läsa på webbplatsen Genius Loci Pappilareitti eller på prästgårdarnas egna webbplatser