Sommargudstjänst 2024

Sommargudstjänst 2024

Välkommen på temagudstjänst utomhus på museiområdet invid Korsnäs prästgårdsmuseum söndagen den 11 augusti 2024 kl 11-12. Gudstjänsten skrivtolkas. Efter gudstjänsten blir det kaffeservering i bersån med sju sorters bakverk.

Vid regn tillbringar vi gudstjänsten i Korsnäs kyrka.

Korsnäs prästgårdsmuseum finns på adressen Kyrkobyvägen 32, 66200 Korsnäs.