Under muséets verksamhetssäsong för 2020 kan muséet besökas från och med tisdagen 9.6 till söndagen 9.8, klockan 13.00 - 17.00 alla veckodagar förutom måndag.

Muséet är tillgängligt för intresserade även utanför denna tidsram, muséet kan bokas för särskild guidning samt hyras för exempelvis födelsedagar eller kyrkliga tillställningar.

För information om särskilt inbokad guidning eller hyrning av muséets lokal, kontakta ordförande Anita Ismark:

Tel. 050 5181949
anita.ismark@gmail.com