Verksamhetsplan för 2022

Museets planerade evenemang, aktiviteter och verksamhet för det aktuella verksamhetsåret.

 

 • 40 års Jubileumsevenemang i muséet
 • Öppethållning av museet med avlönad sommarguide
 • Upprätthålla lokalhistoriska arkivet
 • Samarbeta med skolor, Korsnäs hembygdsförening och andra föreningar
 • Delta i seminarier och skolningstillfällen
 • Forskningsprojekt runt museet och dess inventarier
 • Dramaguidningar under sommaren
 • Samarbetsprojekt med andra prästgårdsmuseer i Österbotten
 • Anordna konserter och konstutställningar
 • Kulturaktiviteter vid lillajul för hela familjen
 • Sommargudstjänst med historiskt tema
 • Försäljning av produkter, böcker, vykort.
 • Kaféverksamhet
 • Katalogisera, fotografera och digitalisera museets samlingar
 • Uppdatera föreningens hemsida och facebooksida
 • Underhåll av byggnader och inventarier
 • Skötsel av planteringar och gångar
 • Småanskaffningar till museet
 • Bergsvärmeprojektet
 • Medlemsvärvning

 

Korsnäs den 28 januari 2021

Styrelsen